Forældrebestyrelse

Louis Petersens Børnegård  er en selvejende institution bestående af integrerede institution Louis Petersens Børnegård samt Louis P Klubber. Alle institutionerne har en fælles institutions bestyrelse. 
Institutionerne har, hver især, egen forældre bestyrelse med en repræsentant i den fælles institutions bestyrelse.

KLUBBENs FORÆLDREBESTYRELSE:

Formand:
Kiki Lundberg 38 88 37 02 klu@moe.dk (medlem af institutionsbestyrelsen)

Anna-Elsebeth Ohrt 33 25 08 77
Janne Berg Jensen 26 11 38 74 jaje06@frederiksberg.dk   
Gitte Erbo 24 67 56 71 g.erbo@youmail.dk 
Tine Wiberg 20 60 76 03 tine@butikkerne.com (supl.)

Dennis Andersen dennis@louisp.dk (medarb. repr.)
Maiken Madsen maiken@louisp.dk (medarb. repr.)

Henning Odgaard 38 88 53 54 p 11 ho@louisp.dk (leder/sekretær)