Forældrebestyrelse

Louis Petersens Børnegård  er en selvejende institution bestående af integrerede institution Louis Petersens Børnegård samt Louis P Klubber. Alle institutionerne har en fælles institutions bestyrelse. 
Institutionerne har, hver især, egen forældre bestyrelse med en repræsentant i den fælles institutions bestyrelse.

KLUBBENs FORÆLDREBESTYRELSE:

Formand:
Søren Myrup Andreasen 27 26 71 68 san@star.dk (medlem af institutionsbestyrelsen)

Isabelle Baustier 31 77 60 76 isabellebaustier@gmail.com
Beatrice Skov Hansen 22 24 53 54 trisseb@hotmail.com
Benjamin Nielsen 61 71 29 92 2000benja@gmail.com 
Jakob Hahn 30 70 49 53 hahn34@gmail.com
Simon Bastian 30 49 90 41 simon@bbastian.dk

Cariina Lindberg 28 73 45 25 waldis88@hotmail.com (supl.)
Ina Nørgaard 50 92 17 49 2000benja@gmail.com (supl.)
Lonnie W.S. Hansen 28 12 47 90 lonnie.wifstrup@gmail.com (supl.)

Maiken Madsen maiken@louisp.dk (medarb. repr.)

Henning Odgaard 38 88 53 54 p 11 ho@louisp.dk (leder/sekretær)