Information

Al kommunikation fra klubben til jer medlemmer og forældre foregår elektronisk, enten via sms, mails, hjemmesiden eller skolens intranet. 

Derfor bedes du/I altid udfylde 'Stamkortet' og sende/maile/aflevere den til klubben - uanset om du tilmeldt dig på den elektroniske pladsanvisning! Vi har brug for tilladelserne og de andre oplysninger (mail og mobilnummer etc.) som du ikke nødvendigvis udfyldt eller ikke kunnet udfylde på den elektroniske pladsanvisning... 

Klubbens blanketter finder du i download menuen til højre...

Medlemskab

Hvis du ønsker at indmelde dit barn i klubben, kan du kontakte os via telefon, mail eller ved at komme forbi her i klubben. Vi tager os altid tid til at svare på de spørgsmål I måtte have og giver gerne en rundvisning.

Indmeldelse og udmeldelse foretages via kommunens elektroniske pladsanvisning. Klubben kan godt være behjælpelige med dette.
Læs mere om indmeldelse og find links på Frederiksberg kommunes hjemmeside:  Klubberne

Det er muligt at vælge fremmødekontrol, hvilket klubben anbefaler i de mindre aldersgrupper. Så får du tilsendt en sms, hvis dit barn ikke kommer i klubben 30 minutter efter sidste skoletime. Læs mere i undermenuen TABULEX fremmøde system.

Udmeldelse skal ske elektronisk via den elektroniske pladsanvisning, (send dog gerne også en mail til klubben) med én måneds varsel til. d. 1.eller 15. i en måned. 

Kontingent

Opkræves af kommunen. Se mere via linket for oven.

Tilladelser

For at kunne deltage i vore aktiviteter og arrangementer er det vigtigt, at du får de nødvendige tilladelser hjemmefra. 
Det skal understreges, at man ikke behøver at deltage, men uden tilladelse må man ikke! 

Blandt andet skal man, for at vi skal kunne komme ud i naturen, have en tilladelse til at køre i bil (klubben har tre minibusser). Vi skal også have en tilladelse til deltagelse i klatring, sejlads med klubbens speedbåd og dertil hørende vandski/gummiringe , tilladelse til at sejle kajak samt til at vi evt. kan bruge billeder af medlemmet i klubblad eller på hjemmesiden/Facebook.

NB!: Klubbens redningsveste og sikkerhedsudstyr skal bruges! 
Louis P Klubber anbefaler alle familier at tegne en fritids- og ulykkesforsikring! 

Hvis du mangler en eller flere tilladelser, så kan dine forældre udfylde en ny blanket -  Stamkort - se download menuen til højre.

Gæster

Du er altid velkommen til at tage en ven eller klassekammerat med i klubben, en gang imellem.