Hvem er viForældrebestyrelse

Forældrebestyrelse

Louis Petersens Børnegård  er en selvejende institution bestående af integrerede institution Louis Petersens Børnegård samt Louis P Klubber. Alle institutionerne har en fælles institutions bestyrelse. Institutionerne har, hver især, egen forældre bestyrelse med en repræsentant i den fælles institutions bestyrelse.

Klubbens forældrebestyrelse

Formand

Søren Myrup Andreasen (medlem af institutionsbestyrelsen)
27 26 71 68
san@star.dk

Isabelle Baustier
31 77 60 76
isabellebaustier@gmail.com

Beatrice Skov Hansen
22 24 53 54 
trisseb@hotmail.com

Benjamin Nielsen 
61 71 29 92 
2000benja@gmail.com 

Jakob Hahn 
30 70 49 53 
hahn34@gmail.com

Simon Bastian 
30 49 90 41 
simon@bbastian.dk

Cariina Lindberg (supl.)
28 73 45 25 
waldis88@hotmail.com

Ina Nørgaard (supl.)
50 92 17 49
2000benja@gmail.com

Lonnie W.S. Hansen (supl.)
28 12 47 90 
lonnie.wifstrup@gmail.com

Maiken Madsen (medarb. repr.)
maiken@louisp.dk

Henning Odgaard (leder/sekretær)
38 88 53 54 p 11 
ho@louisp.dk