Mere om KlubbenForældremøder

Forældremøder

Vi afholder forældremøde to gange om året.

Det ene møde er primært for alle nye medlemmers forældre, hvor vi giver en introduktion til Fritids- og Juniorklubben. 

Dette foregår i løbet af foråret (april), hvor alle de nye 3. klasser skal til at starte i Fritidsklubben på Guldborgvej og 5. klasserne får mulighed for at rykke over til Juniorklubben på Nyelandsvej pr. 1. maj. 

Det andet forældremøde ligger i efteråret, hvor der er valg til forældrebestyrelsen. 
Derudover afholder vi indimellem forældrearrangementer med forskellige temaer. 

Næste møde er planlagt til:

Forældremøde for Fk/Jk/UK
Onsdag d. 30. Oktober 2019
kl. 19.30 - ca. 21.00

i salen på Guldborgvej

Dagsorden

Velkomst
Forældrebestyrelsen
Status og fremtid
Orientering om klubbens understøttende undervisning
Valg til forældrebestyrelsen
Eventuelt

Invitation og tilmelding foregår via Familiearrangement i Tabulex!