Forældremøder

Vi afholder forældremøde to gange om året.

Tegning af forældremøde

Indhold

  Det ene møde er primært for alle nye medlemmers forældre, hvor vi giver en introduktion til Fritids- og Juniorklubben.

  Dette foregår i løbet af foråret (april), hvor alle de nye 3. klasser skal til at starte i Fritidsklubben på Guldborgvej og 5. klasserne får mulighed for at rykke over til Juniorklubben på Nyelandsvej pr. 1. maj.

  Det andet forældremøde ligger i efteråret, hvor der er valg til forældrebestyrelsen.
  Derudover afholder vi indimellem forældrearrangementer med forskellige temaer.

  Næste møde er planlagt til:

  Forældremøde for Fk/Jk/UK
  Onsdag d. 30. Oktober 2024
  kl. 19.30 - ca. 21.00

  i salen på Guldborgvej

  Dagsorden

  • Velkomst
  • Forældrebestyrelsen
  • Status og fremtid
   - mulige politiske tiltag og besparelser på klubberne på Frederiksberg
  • Valg til forældrebestyrelsen
  • Eventuelt
  • Invitation og tilmelding foregår via Familiearrangement i Tabulex!
   (men har man glemt det, er man selvfølgelig stadig velkommen)

  Øvrig information