Gå til hovedindhold

Klubbens historie

Danmarks 3. ældste klub.

Indhold

  Fritids- og Ungdomsklubben hed oprindeligt ‘Frederiksberg Fritidsklub ved skolen på Godthåbsvej’, da klubben officielt startede d. 1. december 1949.

  Ifølge de gamle arkiver blev klubben startet på initiativ af kommunelærer Knud Stampe. Klubben blev d. 28/10 1950 godkendt af ‘Overinspektionen For Børneforsorgen’, og det blev meddelt lederen, at han fra åbningsdagen at regne kunne oppebære en løn på 4,86 kr. per time.

  I løbet af 50’erne ændredes klubbens navn til ‘Frederiksberg kommunes ungdomsklub’. Klubben havde åben på hverdagsaftnerne og fungerede faktisk ligesom de ungdomsklubber, man har i dag. Adskillige pokaler fra dengang vidner om at den Frederiksbergske ungdoms interesser i 50’erne bl.a. var skydning, skak og bordtennis.

  Klubbens historie fra 60’erne og 70’erne er lidt uklar, men tidligere medlemmer og medarbejdere fortæller dog, at klubbens og klublivets popularitet i disse år var meget svingende. I slutningen af 70’erne blev klubbens medlemstal nednormeret fra 100 til 50.

  I starten af 80’erne kom der for alvor gang i klublivet igen, på 3 sal af Godthåbsvej skole. Ude omkring i de andre klubber kradsede medlemskrisen, men på Godthåbsvej var der masser af medlemmer. Nye initiativrige medarbejdere var kommet til, så de unge strømmede fra Svømmehalskvarteret til klubben, hvilket sikkert var en medvirkende årsag til at klubben allerede i ’81 igen var oppe på fuld normering.

  I foråret 1984 solgte Frederiksberg kommune Skolen på Godthåbsvej. Ungdomsklubben kunne dog heldigvis leve videre, da den selvejende institution Louis Petersens Børnegård velvilligt overlod sin 1. sal på Godthåbsvej 81 til formålet. Ved lejligheden blev der tilknyttet en fritidsklub med 50 medlemmer til ungdomsklubben med 80 medlemmer. De første medlemmer overtog de lækre nyistandsatte lokaler i september 1984.

  Klubben blev hurtigt et centralt mødested for de unge i området. Det varede ikke længe før alle pladser var fyldt op og der blev en lang venteliste til fritidsklubben.

  Seniorklubben blev startet i 1986, som et projekt. Den startede på Rolfs Plads 5, ovenpå det eksisterende fritidshjem. Seniorklubben var et tilbud til de unge som stadig ville gøre brug af et klublignende tilbud, efter at de blevet ‘for gamle’ til at gå i ungdomsklub. Efter at have fungeret som projekt i to år, fik Seniorklubben selvstændige lokaler på Ndr. Fansanvej 125 inde i gården. I samme ombæring blev Seniorklubben omdøbt til Baghus 125. Lokalerne blev i sin tid fuldstændig renoveret af en gruppe af de unge medlemmer.

  Da Seniorklubben rykkede ud fra Rolfs Plads, blev der plads til endnu et projekt i Louis P Klubber. Efter en ‘fritidsbehovsundersøgelse’ i 1985 blandt alle 6. – 7. klasse elever i vores lokalområde, startede Louis P Klubber ‘juniorklub’ om søndagen. Undersøgelsen havde vist, at de ældste i fritidsklub alderen gerne ville benytte et klubtilbud som var lidt anderledes end almindelig fritidsklub. Projektet blev en succes, men først i 1993, blev Juniorklubben endelig en fast del af normeringen med 25 medlemmer.

  I 1995 var der igen brug for en opnormering af Fritidsklubben. Da der ikke var plads til flere unge hverken på Godthåbsvej eller Rolfs Plads, fik vi mulighed for at indrette nye klublokaler i ‘eget hus’ på Guldborgvej 22. Her fik klubben nogle lækre lokaler og normering til 75 nye fritidsklub medlemmer.

  En af årsagerne, tror vi selv, til at det var og stadig er populært at gå i vores klub, er at Louis P Klubber målrettet arbejder på, at de unge i det daglige lærer at deltage aktivt og ansvarligt i de beslutningsprocesser, der vedrører klubben og dermed de unges egen fritid.

  En anden grund er klubbens aktive medlemskab i Ungdomsringen, en fællesorganisation af landets klubber, der giver medlemmerne store muligheder for at mødes og få sjove og spændende oplevelser sammen.
  Derudover har medlemmerne nydt godt af medlemskabet i Børneringen, hvor Dronning Ingrid er protektor*, samt af Louis Petersens Fond, der ind i mellem velvilligt har støttet klubben med økonomiske midler.
  *Efter Dronning Ingrids bortgang blev Hendes Majestæt Dronning Margrethe II protektor for Børneringen.

  Louis P Klubber fejrede sit 50 års jubilæum i 1999. Her mødte gamle og nye medlemmer, forældre og mange andre med tilknytning til klubben frem til en fornøjelig dag.

  I 2000 fik klubben igen plads til 50 flere medlemmer, da Juniorklubben fik mulighed for at overtage Frederiksberg kommunes nød institution på Nyelandsvej 51. Her kom juniorklubben ned i gadeplan og fik to lyse etager lige ved siden af kirken.

  Seniorklubben Baghus 125 blev nedlagt pr. 1. januar 2004 grundet ny klubstruktur.

  I forbindelse med folkeskolereformen i 2014, omstrukturerede man klubberne på Frederiksberg. Hver skole fik tilknyttet en klub og Louis P Klubber blev tilknyttet den nærliggende Skolen på Nyelandsvej.
  Med længere skoledage, blev åbningstiden kortere og medarbejderne skulle til gengæld lægge timer i skolens Understøttende Undervisning. I et godt samarbejde med skolen, underviste man mellemtrin og udskoling i mange forskellige ting; Udeskole, både ved vand og i skoven, Digital dannelse, Programmering og Ultrabit, MILIFE, udvikling af unges personlige og sociale kompetencer, Håndværk og Design, deltagelse i lejrskoler mv.

  I 2019 var det tæt på, at klubben blev nedlagt. Kommunen ville forhøje forældrebetalingen og dette var ikke muligt, da klubben som kommunens eneste selvejende klub var under daginstitutionsloven. Men efter demonstrationer af forældre og medlemmer ved budgetforhandlingerne blev forslaget forkastet og beslutningen udskudt.

  1. oktober 2020 overgik Louis P Klubber fra at være selvejende klub, til at være en privat institution med driftsaftale med Frederiksberg kommune. Klubben har forpligtet sig, at fortsat tage imod alle børn fra Nyelandsvej skole.

  'To be continued....'