Gå til hovedindhold

UUV - Understøttende undervisning

Indhold

  Billed fra UUV i salen på Lollandsvej


  Louis P Klubber /
  Skolen på Nyelandsvej


  Det pædagogfaglige mål med UUV:

  ….. sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

  I UUV i 4. til 9. årgang med pædagogerne fra Louis P Klubber arbejdes der med::

  • Trivsel og fællesskaber.
  • Livsduelighed.
  • Milife - sociale og personlige kompetencer.
  • Kreativitet, bevægelse, samarbejde og teamøvelser.


  UUV for MELLEMTRINET

  Digtalt orienteringsløb i Zoologisk Have

  Find 2 Learn.

  • kommunikation, bevægelse, samarbejde med et fagligt input.


  Udeskole - vanddage

  • Undersøge livet på land.
  • Undersøge livet i vandet.
  • Lære at sejle kajak.
  • Sejltur i klubbens speedbåd.


  MiLife

  Udvikling af unges personlige og sociale kompetencer.

  • Personlige styrker, værdier, motivation, kreativ tænkning og kommunikation.


  Udeskole - skovdage

  • Bålmad.
  • Cykle mountainbikes.
  • Liv og vegetation i skov og sø.


  Digitale medier og social dannelse

  At få kompetencer og redskaber til at kunne bruge digitale medier på en god og tryg måde.


  UUV for UDSKOLINGEN


  MiLife

  Udvikling af unges selvværd og sociale kompetencer.
  Et redskab til, at sætte mål samt afklaring af uddannelse og jobretning. Der arbejdes med demokratiske processer og kommunikation.


  Udeskole - vanddage

  • Begå sig i naturen.
  • Fremme sundhed.
  • Understøtter nærvær og fordybelse.
  • Stimulerer sanser, oplevelser og opmærksomhed.


  Udeskole - skovdage

  • At begå sig i naturen.
  • Problemløsning og samarbejde.
  • Kreativitet.
  • Bevægelse.


  Digital dannelse

  Mulighed for forløb med eleverne og oplæg på forældremøder.

  • Opmærksomhed på egne grænser og privatliv.
  • Forståelse af regler og rammer.
  • Forståelse af konfliktløsning.

  Derudover kan pædagogerne også deltage i:

  • HDS for 4. - 6. årgang.
  • Lejrskoler i 5. og 7. årgange.
  • Finn’s fodtur med 6. årgang.
  • Forældremøder.
  • Integration af MK klasserne.